wynagrodzenie

Wynagrodzenie i zasady współpracy

 

Kancelaria stosuje możliwe sposoby rozliczeń z Klientami:

  • wynagrodzenie za porady prawne (standardowo koszt porady prawnej to ok. 250 zł brutto)
  • wynagrodzenie za sporządzenie pisma, opinii ustalane w zależności od stopnia skomplikowania sprawy (zazwyczaj koszt to od 600 zł brutto)
  • wynagrodzenie za prowadzenie sprawy i reprezentację przed sądami ustalane jest przy pomocy stawek określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie
  • godzinowy system rozliczeń – wysokość wynagrodzenia określona jest na podstawie liczby przepracowanych godzin w wysokości 369 zł brutto/ 1 godzinę
  • wynagrodzenie ryczałtowe – wysokość wynagrodzenia jest określona stałą stawką miesięczną
  • wynagrodzenie minimalne przewidziane w w/w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z klauzulą „success fee” (premia za sukces) – przy sprawach skomplikowanych, wymagających dużego nakładu pracy na wynagrodzenie składa się stawka minimalna oraz premia za rezultat sprawy

Stosując najnowsze rozwiązania techniczne zapewniamy stały kontakt Klienta z Adwokatem (zarówno telefoniczny, jak i mailowy), który umożliwia ciągły przepływ informacji.

Świadczenie pomocy prawnej odbywa się na podstawie zawartej z Klientem umowy zlecenia, na warunkach uzgadnianych każdorazowo indywidualnie, przy uwzględnieniu rodzaju sprawy, stopnia jej skomplikowania, koniecznego nakładu pracy oraz sugestii Klienta
w zakresie oczekiwanego przez niego efektu.