Nasza siedziba:

Ul. Pabianicka 1
Bełchatów

TELEFON/FAX:  44-632–28-68

sprawy karne

  • obrona w dochodzeniu/śledztwie w postępowaniu przygotowawczym i sądowym;
  • działanie w przypadkach pilnych jak zastosowanie tymczasowego aresztowania, uchylenie listu gończego, czy Europejskiego Nakazu Aresztowania (ENA);
  • wykonawczych o odroczenie wykonania kary, przerwę w karze, warunkowe przedterminowe zwolnienie, wydanie wyroku łącznego, odbywanie kary w warunkach dozoru elektronicznego, rozłożenie grzywny na raty;
  • w postępowaniach w sprawach nieletnich;
  • reprezentowanie osób pokrzywdzonych przestępstwem, w tym działanie zmierzające do uzyskania naprawienia szkody wyrządzonej czynem zabronionym;
  • karnych skarbowych;

NASZA SIEDZIBA:

Ul. Pabianicka 1
97-400 Bełchatów

E-MAIL:

adwokat@kancelaria-sgs.pl

TELEFON/FAX:

44-632–28-68

Copyright © 2018, Kancelarie Adwokackie - Adwokat Przemysław Sasin, Izabela Głąbicka-Sasin. All Rights Reserved.