Nasza siedziba:

Ul. Pabianicka 1
Bełchatów

TELEFON/FAX:  44-632–28-68

Nasz zespół

Adwokat Izabela Głąbicka-Sasin

Jest specjalistą z zakresu spraw karnych oraz cywilnych, rozwiązywania sporów i prowadzenia negocjacji, a jednym z kluczowych elementów wykonywanej praktyki adwokackiej jest reprezentacja Klientów przed sadami, organami ścigania i innymi podmiotami. Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji i Uniwersytetu Łódzkiego. W trakcie studiów była związana z Europejskim Stowarzyszeniem Studentów Prawa ELSA. Doświadczenie zawodowe w świadczeniu pomocy prawnej rozpoczęła od działalności w Klinice Prawa UŁ. Była także jednym z czwórki studentów w Polsce, którzy jako pierwsi zostali zaproszeni do współpracy w Klinice Praw Dziecka. Odbyła praktyki w Dziale Prawnym Urzędzie Miasta Bełchatowa, w placówkach wymiaru sprawiedliwości tj. Sądach i Prokuraturze w Łodzi. Po ukończeniu studiów w 2006 roku rozpoczęła aplikację adwokacją przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi. W toku aplikacji adwokackiej współpracowała na stałe z Kancelarią Adwokacką w Łodzi oraz w Bełchatowie. Po ukończeniu aplikacji i złożeniu egzaminu adwokackiego w 2010 roku założyła własną Kancelarię, której główna siedziba mieści się w Łodzi, a jej Filia w Bełchatowie. 

 

Adwokat Przemysław Sasin

Jest specjalistą z zakresu spraw gospodarczych, cywilnych, prawa pracy i administracyjnych, rozwiązywania sporów i prowadzenia negocjacji, a jednym z kluczowych elementów wykonywanej praktyki adwokackiej jest reprezentacja Klientów przed sadami, organami ścigania i innymi podmiotami. Odbył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji i Uniwersytetu Łódzkiego, które ukończył z wyróżnieniem oraz medalem za celujące wyniki w nauce. W trakcie studiów zaczął zdobywać doświadczenie zawodowe w świadczeniu pomocy prawnej zajmując się prawną obsługą przedsiębiorstw, w szczególności z branży budowlanej. Odbył praktyki w placówkach wymiaru sprawiedliwości tj. Sądach i Prokuraturze w Łodzi. Po ukończeniu studiów w 2006 roku rozpoczął aplikację adwokacją przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi. W toku aplikacji adwokackiej współpracował na stałe z trzema Kancelariami Adwokackimi w Łodzi oraz prowadził obsługę prawną przedsiębiorców. Rozpoczął studia doktoranckie z zakresu Zamówień Publicznych i Publicznego Prawa Gospodarczego na UŁ. Po ukończeniu aplikacji i złożeniu egzaminu adwokackiego w 2010 roku założył własną Kancelarię, której główna siedziba mieści się w Łodzi, a jej Filia w Bełchatowie.

 

Sekretarz Monika Witkowska

Ukończyła studia na kierunku Zarządzanie w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, a także studia magisterskie na kierunku Zarządzanie i Administracja oraz studia podyplomowe z Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Posiada kwalifikacje z zakresu Kadr i Płac. Od kilku lat prowadzi obsługę kancelarii adwokackich.

NASZA SIEDZIBA:

Ul. Pabianicka 1
97-400 Bełchatów

E-MAIL:

adwokat@kancelaria-sgs.pl

TELEFON/FAX:

44-632–28-68

Copyright © 2019, Kancelarie Adwokackie - Adwokat Przemysław Sasin, Izabela Głąbicka-Sasin. All Rights Reserved.